تـهـیـه و تـوزیـع مـواد غذایـی
(ویژه رستوران)

دستچینی از محصولاتدر این قسمت دستچینی از محصولات ما را ملاحظه میکنید.

 آبلیموی تک نفره ندا
آبلیموی تک نفره ندا


 آبلیموی تک نفره کوهک
آبلیموی تک نفره کوهک


 رب انار تک نفره سمیه
رب انار تک نفره سمیه


 زیتون بی هسته تک نفره دلفین
زیتون بی هسته تک نفره دلفین


 زیتون پرورده یک نفره بیرداد
زیتون پرورده یک نفره بیرداد


 سماق یکنفره گلها
سماق یکنفره گلها