پخش رستوران امامی| پخش مواد غذایی امامی| پخش ویژه رستوران امامی

تـهـیـه و تـوزیـع مـواد غذایـی

دستچینی از محصولاتدر این قسمت دستچینی از محصولات ما را ملاحظه میکنید.

 آبلیموی تک نفره ندا
آبلیموی تک نفره ندا


 آبلیموی تک نفره کوهک
آبلیموی تک نفره کوهک


 سماق یکنفره سفیدکوه
سماق یکنفره سفیدکوه


 زیتون پرورده تک نفره دلفین
زیتون پرورده تک نفره دلفین


 زیتون پرورده یک نفره بیرداد
زیتون پرورده یک نفره بیرداد


 زیتون بی هسته تک نفره دلفین
زیتون بی هسته تک نفره دلفین