تـهـیـه و تـوزیـع مـواد غذایـی
(ویژه رستوران)

دستچینی از محصولاتدر این قسمت دستچینی از محصولات ما را ملاحظه میکنید.

 آبلیموی  تک نفره تکنام
آبلیموی تک نفره تکنام


 آبلیموی تک نفره کوهک
آبلیموی تک نفره کوهک


 رب انار تک نفره سمیه
رب انار تک نفره سمیه


 زیتون بی هسته تک نفره دلفین
زیتون بی هسته تک نفره دلفین


 زیتون پرورده یک نفره بیرداد
زیتون پرورده یک نفره بیرداد


 زیتون پرورده تک نفره دلفین
زیتون پرورده تک نفره دلفین