تـهـیـه و تـوزیـع مـواد غذایـی
(ویژه رستوران)

دستچینی از محصولاتدر این قسمت دستچینی از محصولات ما را ملاحظه میکنید.

 آبلیموی تک نفره کوهک
آبلیموی تک نفره کوهک


 زیتون بی هسته تک نفره دلفین
زیتون بی هسته تک نفره دلفین


 زیتون پرورده یک نفره بیرداد
زیتون پرورده یک نفره بیرداد


 زیتون پرورده تک نفره دلفین
زیتون پرورده تک نفره دلفین


 کره۱۰گرمی  گیاهی فرمسیل سوپرطلایی
کره۱۰گرمی گیاهی فرمسیل سوپرطلایی


 سماق یکنفره گلها
سماق یکنفره گلها